O4:129(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                   Vtsade¹    Hö²
                                                               Tunner    Laß       
                                                               
        Jngelstorp skatte                 1       
         vthsäde alz                                        8
         Höö 20 Laaß                                                 20
         Noch en äng wedh
         Habbolstorp noterat,
         folio 122
         Höö                                                               14
         dher sammestädes
         vthsäde                                                 1/5
         Noch wedh Segols-
         torp belägen noterat folio 126
         Höö                                                                 1
         Humblegardz3 stenger        300
         Quarn gångande höst
         och wår. Skogh och 
         mulebete  nötorfftigt.
 
    
                      
(Karttext:)


Här tager Bredaris Preste Stumps ägor wedh.
Stenigh hårdwalz ängh
Svart Mylla iordh
ängh
Tuffwigh Hård walz Ängh
Betz Hage
Vtmarkan
Här möta Segolstorpa ägor

West
Noor
öst
Soder³¹ D.v.s. Vtsäde.
² Vanligen Höö.
3 D.v.s. Humblegårdz.
³ D.v.s. Söder.