O4:13-14(Rubrik:)        Ween Häradt    Borstena Sochn  

   

     Notarum Explicatio                    vtsäde   höö
                                                                 tunnor   laaß
         Borstena ähr 6 hemman.
         Vtsäde till hele byn                            27 1/2     112
         Ensäde sandmylla och myket
         stenig åker.
  1     Offuer gården skatte                  1
             Vtsäde alz                                     10 3/10                                                             
             Höö                                                            30
         quarn gångande hööst och wår
 
2     Stompnen crone                        1
         förmedlat    ½  
              Vtsäde brukat    3 3/5                       5 1/5                                                             
                         obrukat  1 3/5
             Höö                                                            14
         quarn gångande hööst och wåår
 
3     Skattegården skatte                   1
             Vtsäde brukat    7 1/2                    <12>                                                             
                         obrukat  4 1/2                                                           
             Höö                                                            20
         noch en eng med några gårdar i
         Ryet i Giäsene häradt och ähr
         noterat med 7   Höö                                          5
 
4     Backegården crone                   1/2
                              förmedlat             1/4
             Vtsäde alz                                       3                                                             
             Höö                                                            12
 
5     Smedzgården crone                   1
             Vtsäde alz                                       5 3/5                                                             
             Höö                                                            16
 
6     Wästergården skatte                  1
                               förmedlat i           1/2
             Vtsäde alz                                       3 2/5                                                             
             Höö                                                            15
         quarn gångande hööst och wåår
         Fiske watn litet höst och wåår

         Alzmäningz skogh på Laasskoogh
         till giärzle Eek booch och haßle
         notörfftigh¹
        
Mulebete nötorfftigt
         Och fins inga andra lägenheter
         till förbemältte by.


(Karttext:)


här tager Jäßene Häradt wedh
kiäär och måße

Käär mooras
Liungh och Steenbacker med Ekeskogh

Rydz Egor
Staarbåtz engh
Här möter Vtmarkan
Wäster
Noor
Öster
Söder
Sanch käär Engh
Liungh mark.
Hård walz Engh
Betz Marck med Stenight Skogh och Bärijs
Hård walz Engh
Tuffwigh hårdwalz Engh med Biörke och Hasele Skogh
Betz Mark
Betz Mark
Ene och Sten Backe
Hård walz Engh

Betz Mark
Ene och Sten Backe
Hård walz Engh
qvarn

Älgerååßa Egor
Liungh och Skeene walz Engh

Vthmarkan
Betz Haghe
Skön walz Engh
Betz Haghe
Skenewalz Engh
Borstena By
Borstena kyrkia
Betz Haghe
Här tager Lindaßa
Liung Åßer
Onyttigh Mååße
Liungh och Steenbacke
Skeene walz <En>gh
små skogh och steen backer
Sanck mååß Engh
Här möter Vtmarkan
Scala Vlnarvm
¹ D.v.s. nötorfftigh.