O4:130



(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn   



    Notarum Explicatio                   Vtsäde     Höö
                                                               Tunner    Laaß       
                                                               
        Lilla Bredharedh skatte           1       
         vthsäde  brukat    6 1/5                      6 4/5             
                    obrukat       3/5
         Hård walz höö                                                 14
         Noch en äng påå Prästegårdz
         affritningh. Noterat, folio 131                             7
         Humblegårdz stänger om      400
         Eensäde, swartmylla, jord.
         Skog till timber, giersle, och
         brännemark nötorfftigt.
         Mulebete godt. och fins inga
         andra lägenheter.
 
    
                      
(Karttext:)


Scala vlnarum
Vtmarkan
Betz Backe
Sanck ängh
Måßig Hård walz Engh
Vtmarkan
På denna Sijdan möta Prästegårdz ägor i Bredaryd.

Svart mylla iord