O4:131-132(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                   Vtsäde     Höö
                                                               Tunner    Laß       
                                                               
      Pastoris gårdh i Brearedh
         Ensäde, sand, och svart mylla,
         iord.      
                           gierdit A  8 1/10 tunna                 
         Vthsäde      gierdit B  4 2/5  tunna      15 1/2           
                           gierdit C  3      tunnor
                                 öde tre tunnor
         Hårdwalz     gierdit A  14   Laaß
         höö              gierdit B    3   Laaß                     22
                             ängen        5   Laaß                                       
         Noch 2 änger på Simmonebos
         affritningh. Noterat med B
         folio 133    höö                                               17
         Humblegårdz stänger         200
         Quarn fordom gångande.
         hööst och wåår.
         Skogh till timber, svedie,
         giersle, och brännemark
         nötorfftigt. Mulebete gåt. 
    D  ähr en äng till Lilla Breared.
         och fins specificerat folio 130
         Höö                                       7   Laaß
         Noch en skogz äng till Pastoris gård
         noterat med C folio 133   höö                           2   Laß
                 

    

(Karttext:)


På denna sijdan möter vtmarkan
Timber Skogh
Betz mark
Liungh ock Hård walz ängh med Ekeskogh
Bärande hård walz ängh
Stenigh hård walz ängh

Sand mylla iord
på denne Sijdan möter Lilla Bredaris Ägor
Sanck ängh
Sand myl- la iord
Här möta Habbolstorpa ägor
Bredares Kiyrkia
Hårdh walz äng med Ekeskogh
Liungh och hård walz ängh med Gränskogh
Liungh och Betz mark
Måßigh Hard walz ängh
Svart mylla iord
Stenigh hård walz ängh
Svart mylla iord
prestegård
Stenigh ängh
Här tager Jngelstorpa ägor
Tuffwigh ängh
Scala ulnarum
wäst
Noor
öst
Söder