O4:134(Rubrik:)         Wehn Haradt¹     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                   Vtsäde     Höö
                                                               Tunner    Laß       
                                                               
     Skattegården i Wemmeneholt    1      
         Wthsäde alz                                    10 1/5             
         Ensäde, Svartmylla, och stenig
         åker.
         Hård walz ängh till höö                                   30
         Quarn gångande hööst och wåår.
         Bruckas och en tompt vnder
         förbemälte gård.Huilka tompt ren-
         ter 1 lb2 smör.
         Och fins specificerat folio 135
         Höö                                                               10
         fijskewatn medelmåtigt på vtmarkan
         näffwer tack, eller näffwerskogh,
         löffskogh, timber, svedie, gierzle,
         nötorfftigt. Mulebete gått.
    

                      
(Karttext:)
 

Betes hage
Hård walz ängh
Betes hage
Liungh marck och gränskon3
Måßigh Hård walz Engh
Hård Walz ängh
Svart mylla iord
Skön walz ängh
Skön walz ängh
På den na sijdan möter Leutenantz gård i Wemmenehåltz ägor
På denna Sijdan möter Ekebollz ägor
Wäst
Noor
öster
Söder
¹ D.v.s. Häradt.
2 lb står troligen för lispund.
3
D.v.s. gränskogh.