O4:135-136(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                   Vtsäde     Höö
                                                               Tunner    Laß       
                                                               
  1  Eekebol crone                         1                
         Eensäde, Swartmyla, och stenig
         åker:   Wthsäde alz                            3 3/5
         Hårdwall och starbåtz äng
                              höö                                           16
         Fijskewatn på vtmarkan
         Näffwerskogh, löff, timber,
         svedie, gierzle, och bränne- 
         mark, nötorfftigt.
         Mulebete godt.
  2  Leutnantz gård crone               1
         Vthsäde alz                                        5 4/5                
         Eensäde, Swartmylla, och
         stenigh åker.  höö                                           20  
         Stenigh hårdwall och skön
         walz äng.
         A ähr een tompt och brukas
         till skattegården J Wemme-
         nehult.   Höö                                                  10
         och fins speseficerat folio 134
         Näst förbemälte gård haffuer skogh, till
         timber, giersle, swedie, och bränne- 
         mark, nötorfftigt. Mulebete
                     godt.
 
    
                      
(Karttext till Eekebol)
 

Här möta skattegårdz ägor J Wemmenehult.
Starbåtz ängh
Hård walz ängh med Biörke Skogh
ängh
Betz Hage
Svart myl la iord
Hård walz ängh
Här möter vthmarkan
Sanck ängh
 


(Karttext till Leutznatz)


Vtmarkan
Staarbotz Änger
väst
Noor
Öster
Söder
Grän Skogh
Här möter Nilß gård j Wemmene- hult.
Här tager Ekebolz ägor wedh
Hård Walz Ängh med Biörkeskogh
Stenigh Hård walz ängh 

Svart mylla
örh
stenigh åker
Skön walz ängh
Skön walz ängh
Skön walz ängh