O4:137(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                       Vtsäde     Höö
                                                                   Tunnor    Laß       
                                                               
      Nilsz gård j Wemmenehult           
         crone hemman                        1
                             gierdit A  5      tunnor       
         Vtsäde alz i  wreten B     3/5 tunnor        6 9/10             
                            wreten C     3/tunnor
                            wreten D    7/10  tunnor
         Svart mylla
         och myket stenig åker
         Hård walz höö                                                    12
         Noch en äng wed Tiuråås,
         Noterat med A. folio 139
         Höö                                                                     8
         Näffwer, skog, löff, timber, giers-
         le, och brännemark, Svedie-
         skog, goder. Mulebete gåt. 
 
    
                      
(Karttext:)


Tiurååsa ägor
Hård walz ängh
Hård walz ängh
Här möter Holtåß ägor
Skön Walz Engh
lind
maa och star