O4:138(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                       Vtsäde     Höö
                                                                   Tunner    Laaß       
                                                               
      Håltåsz crone                            
         crone hemman                        1/2                   
         Vtsäde alz                                            3 1/10             
                          
         Ensäde, swartmylla,
         och sugh jord.
         Höö                                                                    16
         Hård wall och star-
         båtz äng.
         Quarn på vthmarkan
         gångande höst och
         wår.
         Skogh till timber,
         giersle, och bränne
         mark godher.
         Mulebete godt. 
 
    
                      
(Karttext:)


Här tager Kiurååßa ägor vedh
På denna Sijdan möter vhtmarkan
Grän Timber Sogh
Här möter Wämmene holtz ägor
Hård walz Engh
Skogz Ängh
Betz hage
Onyttig Måße
Sanck käär ängh med Biörke skogh
Onyttigh måße
Whtmarkan