O4:139-140(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                       Vtsäde     Höö
                                                                   Tunnor    Laaß       
                                                               
  1   Tiurås skatte                            1/2                   
         Vtsäde alz                                            4 1/5                           
         Swartmylla, och stenigh åker.
         Hård wall och starbåtz äng   höö                          25
         Näwer skogh löff timber, suedie
  NB  gierzle, och brännemark nötorf-
         tigh mulebete godt. 

  2   Hielmerydh crone                     1                          
         Vtsäde   brukat     3 2/5                         4 9/10
                     obrukat     1 1/2                         
         Eensäde, swartmylla, och
         stenigh åker.
         Hårdwall och måsigh äng  
         Höö                                                                    16
         Skogh till timber, swedie,
         giersle, och brännemark
         nötorfftigt, mulebete godt.
    A  ähr een äng till Nilßegård
         j Wemmenehult specificerat
                                      folio 137
         Höö   8 Laas

                                                                                                      NB till förbemälte Tiurås
                                                                                                           ähra 2 quarnar
                                                                                                           gångande höst och
                                                                                                           wår.
                                                                                                           Humblegård till
                                                                                                           600 stenger.
                                                                                                           Frälzegården i Hiäl-
                                                                                                           meryd är jntet aff-
                                                                                                           mädt.

    
                      
(Karttext: till Tiurås)


Maa och Staarbårz
Onyttigh Måße
Här möter vhtmarkan
Hård walz Ängh med Biörkeskogh
Starbåtz ängh
quarn
quarn
Svart mylla iord
Onyttigh måße
Stenigh hård walz ängh med skogh
Gränskogh
Hård walz Ängh
Timberskogh
Här möta Nilßgårdz ägor j Wemmene- hult
Här möta Hålt- åß ägor.
Scala vlnarum
Wäst
Noor
Öster
Söder(Karttext: till Hielmerydh)


Staarbåtz ängh
Måßig Hård walz Ängh
Liungh och hård walz ängh
Här emällan är frälze gårdz Ägor Belägna
Staarbåtz ängh
Svart mylla iord
Hård walz ängh
Sanck ängh
Betz Hage
Frälze gård.