O4:141(Rubrik:)         Wehn Häradt     Bredaredh Sochn       Notarum Explicatio                       Vtsäde     Höö
                                                                   Tunnor    Laaß       
                                                               
  1   Klinten skatte                            1/4                  
         Vthsäde alz                                            3 2/5                           
         eensäde, suartmylla, jord
         och hallegrund åker.
         Höö medh star och måsäng                                  16
   

  2   Tuskeryd crone                        1/4                          
         Vthsäde alz                                             2 3/10
         eensäde, swartmylla, jord.
         Hårdwall och starbåtz äng. 
         Höö                                                                    10
         Skogh till timber, löff,
         swedie, gierzle, och bränne-
         mark godh, mulebete 
         nötorfftigt till båda
         gårdarna, och fins inga
         andra lägenheter till förbemälte
         hemman.

    
                      
(Karttext:)


Starbårz ängh
Onyttigh Måße
Hård walz Ängh 
Svart mylla och Hellegrund åker
Hård walz Ängh
Sanck äng
Star angh¹
Svart mylla iord
Hård walz ängh
Onyttigh måße
Skogh och betz mark
Vtmarkan på alla Sijdor.¹ D.v.s. ängh.