O4:142


                   Wehn Häradh Wängia Sochn
                    medh Effterskreffne Byar och Hemman
                                 
                         äro affmätt och affritade Anno.

                                                                 
                    Aßertorp och Wängtorp                      folijs      143: 144          
                    Säfuaredh                                            folio      145                                          
                    Noch Säfuaredh                                  folio      146
                    Asmunderydh                                      folijs      147: 148
                    Tårmes åås                                          folio      149
                    Rönååßa                                              folio      150
                    Wängia                                                folijs      151: 152
                    Heestra och Beddaredh hagen              folio      153