O4:143-144(Rubrik:)         Wehn Häradt     Wängia Sochn       Notarum Explicatio                       Vtsäde      Höö
                                                                   Tunner     Laß       
                                                               
  1   Aszertorp skatte hemman         1             
         Vtsäde  brukat   6 1/5  tunna                  9 1/10  
                    obrukat     9/10 tunna                 
         Höö                                                                    16
       Een äng wedh Säfwerydh
         specificerat folio 145.
         Noterat med A
         Humblegårdz stänger om        100 

   Wängtorp ähr 3 hemman
         Eensädes svartmylla,
         och stenigh jordh.
         vtsäde till alla gårdarna                         26 9/10        82    Laß
  2  Anders gård crone                       1                           
         Vtsäde  brukat   4 2/5  tunna                   5 4/5  
                    obrukat   1 2/5  tunna                 
         Höö                                                                    16
  3  Lars gård j Wängtorp                  1                           
         Vtsäde  brukat  14 1/5  tunna                 14 4/5  
                    obrukat     3/10  tunna                 
         Höö                                                                    16
         Humblegårdz stänger om        300
  4  Anders gård ibidem crone            1/2                                       
         Vtsäde  brukat   2 3/5  tunna                    5 1/10  
                    obrukat   2 1/2  tunna                 
         Höö                                                                    18
         Noch en eng wed Säfvared afrijttat folio 145 höö   2 laß
  5  Ähr een skattetompt.                 
         Räntar smör 1 lb1                         
         Vtsäde  brukat      1/10  tunna                     1 1/5  
                    obrukat   1 1/10  tunna             
         Höö                                                                      4
                                           Een skatte
  6  Een skattetompt ränter smör 1 lb                                         
         och brukas till äng    Höö                                    20 las
         Noch een vthmåse till förbemälte
         by och är belägen wedh Säfuare ???2 F folio 145
                                           F Noterat med C.
         Höö                                                                      6   Las
         Quarn öde fordom gångande
         höst och wåår och lyder till näst
         förbemälte tompt. till byn ähr
         skogh, till timber, suedie,
         giärzle, och brännemark nö-
         torfftigt, mulebete godt,

  7  Ähr een äng till Stomp-
         nen j Wängia speci-
         ficerat folia 152             
         Höö                                                                      1   Las
  8  Een äng lyder till Bergzgården j Wängia                         
         Specificerat folio 152              
         Höö                                                                      2   Las
         Till förbemälte by ähr fiske
         watn i Sefue Siöö
         medelmåtigdt.

    
                      
(Karttext:)


Scala ulnarum
Starbårz ängh
På denne sijdan möter Holms Ägor
Onyttig måße
Betz marck
Starbåtz ängh
Onyttig måße
Maa och starbåtz Ängh
 
käär och staarbåtz Ängh
Hård walz och staagh walz Ängh
Hård walz Ängh
Liungh marck
quarn
Hård walz Ängh
Svart mylla iord
Svart mylla iord
Betz Haghe
Wängtorp

Hård walz ängh
Här möter Vhtmar- kan
Ängh
Betz Hage
Betz Hage
Hårdwalz ängh
wäst
noor
öster
Söder1 lb avser troligen lispund.
2 Oläsligt ord.