O4:145(Rubrik:)         Wehn Häradt     Wängia Sochn       Notarum Explicatio                       Vtsäde    
                                                                   tunner     Laß       
                                                               
      Seffvare skatte hemman          1/2                 
         Vhtsäde  brukat   4 9/10 tunnor                5 1/10             
                   obrukat       1/5  tunnor  
         Ensäde, sandmylla iord
         Hårdwalz, Höö     5   laß                                    17  
         Staarbåtz  Höö   12   laß
         Humblegårdz stenger till         400
         Quarn öde fordom gångande höst 
         och wår. Skogh till timber,
         gierzle, och brännemark
         nötorfftigt. Mulebete gåt.
         Och fins inga andra lägenheeter
         till förbemälte gård.


  
                      
(Karttext:)


Vtmarkan
Maa och star båtz ängh
På denna Sijdan möter en måße
Onyttigh måße
Star båtz ängh
Gränskogh och Betz Marck
Skene Walz Ängh
Sand mylle iord
Trääsk och käär
Har2 tager Säffwaredz ägor wädh

Whtmarkan

författad år 1646 af Kjätill Classon1 D.v.s. Här.