A      Ähr en engh lyder till
          Aßertorps gårdh speci-
          ficerat folio 143.
          Staar höö til 2 laaß

B       Är en staarbåtz äng
          till Anderß gård ibidem i Wängtorp
          specifiserat folio 144.
          Höö   2 laß

          Noch G ähr en Vtmåße bru-
          kaß til Wängtorpa by.
          staar   6 laß
          fins specifiserat folio 144.