O4:146(Rubrik:)         Wehn Häradt     Wängia Sochn       Notarum Explicatio                       Vtsäde     Höö
                                                                   tunner     Laaß       
                                                               
      Säffware crone himman            1/2                 
         Vtsäde alz                                            5 2/5             
         Ensäde, sandmylla, iord.
         Hård walz Höö                                                   10  
         Staar och maa Höö                                             10
         Quarn fordom gångan
         de höst och wåår.
         Skogh till timber, svedie,
         gierzle, och brännemark
         nötorfftight.
         Mulebete gått.
         Och finß inga andra lägen-
         heeter, till förbemälte hemman.
 
  
                      
(Karttext:)


Scala ulnarum
Här tager Säffwaredz ägor wädh
Maa och staarbåtz Ängh
Hård walz Ängh
Sand mylla iord.
Betz hage
På denna Sijdan möter Vtmarkan.
Quarn
wäster
Noor
öster
Söder

författad år 1646 af Kjätill Classon