O4:147-148(Rubrik:)         Wehn Häradt     Wängia Sochn       Notarum Explicatio                       Vtsäde     Höö
                                                                   tunner      Laß       
                                                               
      Asmuneryd skatte hemman       1                 
         Vtsäde alz                                           14 1/5             
         Swartmylla, och stenigh åker.
         Hård walz äng, j giärdet                                       20  
         Hårdwall och starbåtz,  Höö                                20
         Humblegårdz stenger om         800
         Fiskewatn, höst, och wåår, på
         vtmarkan, ähr siöön belä-
         gen. Skogh till giärzle, och brän-
         nemark nötorfftigt. timber-
         skogh på allmenningen,
         mulebete godt.
         
  
                      
(Karttext:)


Scala ulnarum
Stenigh Hård walz Ängh
På denna Sijdan tager vtmarkan wedh.
wäst
Noor
öster
Söder

Dy maa
Onyttig Måße
Bärande Ängh
Tuffwigh hård walz angh¹
Svart mylla iord.
Dy maa
Hård walz Ängh med Biörke skogh
Hård walz Ängh
Här möter Tårmesååß ägor
Träsk
Vtmarkan¹ D.v.s. ängh.