O4:149(Rubrik:)         Wehn Häradt     Wängia Sochn       Notarum Explicatio                       Vtsäde     Höö
                                                                   tunner     Laß       
                                                               
      Tårmeßåß skatte himman        1                 
         Vhtsäde alz                                            6 4/5             
         Ensäde, svartmylla, iord.
         Hårdwal och staarbåtz-
         ängh till    Höö                                                     25
         Humblegårdz stenger till         200
         Fijskewatn någit
         hööst och wåår på vtmar-
         kan är siön belägen
         Skogh till timber, gierzle,
         och brännemark nötorf-
         tigt. Mulebete gåt.
         Och fins inga andra lägen
         heeter, till förbemälte by.
 
  
                      
(Karttext:)


Här möta Azmunderyz ägor
Onyttigh Måße
dy och moo raas
Bärande Ängh
käär och Träsk
Svart mylla iord.
Betzmark
Hård walz Ängh
Hård walz ängh
Här tager Vtmarkan wedh.
Scala Ulnarum