O4:15-16

 

(Rubrik:)         Wen Häradt    Borstena Sochn     

 
 
Notarum Explicatio                       vtsäde   höö
                                                                 tunnor   laaß
      Örlanda är 5 hemman.
         Ensäde suart mylla och stenigt
        
Vtsäde till helle byn                            35 3/5     125
  1  Östergården skatte                      1
             Vtsade¹ alz                                   11 3/5                                                             
             Höö                                                            30
         Humblegårdz stänger   600
 
2  Mällan gården skatte                   1
             Vtsäde i  giärdit    5 3/5                    6                                                             
                            vreten      2/5
             Höö                                                            20
        
Humblegårdz stänger   800
  3  Boosgården skatte                      1
             Vtsäde alz                                      8            
             Höö                                                            30
        
Humblegårdz stänger   500
 
4  Frälse gården frälse                     1
             Vtsade alz                                      5 3/5                                                             
             Höö                                                            20
        
Humblegårdz stänger 1000
  5     Bäckagården crone                  1
             brukat                    3 2/5                  4 2/5
             Vtsäde i wreten och
                            obrukat   1                                                                                                
             Höö                                                            25
        
Humblegårdz stänger    300
  6     Ähr en ängiefiäl till Ostergården i Kummelösa
           Specificerat folio 28 Höö   3 Laß
  7     Ähr en ängiefiäl til Bijstorp
           Specificerat folio 30
             Höö                                                              4
  8     Ähr en äng til Östergården i 
         Giärstorp specificerat folio 11 
             Höö                                                              5
         Förbemälte by haffuer mulebete
         godt
         Skog till giärzle och bränne-
         mark på Laas skoogh.
         Den andre delen aff bysens engar
         finnas igen folio 17.
         Och höött är inräknat på
         byn.

         Förbemältt ängefiälar finnas in eodem¹
         folio och med samma numero
         noterade som förbemältt ähr.

        


(Karttext:)


Hårdh Walz engh
Liung bake
På denna Sidan möter Vtmarkan

Betz Mark Medh Ene busker

Sanck Tuffuigh Busk engh
Svart mylla iordh
öde
Vtmarkan
Swart mylla
Sköön Walz Engh
väster
noor
öster
Söder
Tuffwig Kiär engh

Här möta Kråxarpa egor
Scala Vlnarvm¹ D.v.s. Vtsäde.
² in eodem latin för "i samma"