O4:150(Rubrik:)         Wehn Häradt     Wängia Sochn       Notarum Explicatio                       Vtsäde     Höö
                                                                   tunner     Laaß       
                                                               
      Rönåsa skatte                            1   
         Vtsäde alz                                            7 3/5             
         Suartmylla, och sand
         jord.   Höö                                                         25
         Hårdwall och starbåtz
         äng Humblegårdz
         stänger                                 100
         Quarn öde fordom
         gångande höst och
         wår. Fiskewatn
         j små siögarna.
         Skogh och mulebete
         nötorfftigt.
          
 
                         
(Karttext:)


Tuffwig Äng med Små star
Svagh Äng
Liungh mark
Wäst
Noor
öster
Söder
Vtmåsar
bac ke
Vtmarkan
kulle
Onyttigh Måße
Svart mylla iord
Starbåtz Ängh
quarn
hård walz Ängh
Här tager Vtmarkan wedh.


författad år 1646 af Kjätill Classon