O4:151-152(Rubrik:)         Wehn Häradt     Wängia Sochn       Notarum Explicatio                       Vtsäde     Höö
                                                                   tunner     Laß       
     
      
Wängia by ähra 6 hemman
        
Eensäde, suartmylla,
         och sandjord.
        
Vtsäde till byn                                     22            39                                                    
  1.  Håkans gård skatte                 1         
         Vtsäde  brukat   7 3/10 tunna                 7 3/10¹           
                   obrukat       3/10 tunna 
         Hårdwalz och starbåtz, Höö                                16
  2.  Håkans gård ibidem
         skatte 3/4 och den fierde
         parten ähr bygdt aff een
         äng Bedhagen benämdt
         huilka ägor tillförne haf-
         wer brukas vnder går-
         den. Vtsäde brukat   6 1/5 tunna            7 4/5           
                          obrukat   1 3/ tunna 
         Hårdwalls äng                                                     12       
  3.  Stompnen crone                      1         
         Vtsäde  brukat   3 3/10 tunna                  6 9/10            
                   obrukat    3 3/5  tunna 
         Hårdwalzäng och star, Höö                                 10      
       Een äng wedh Wängtorp Höö                                 1
         Noterat folio 144.

         Förbemälte by haffwer fiske
         watn godt. Skogh till tim-
         ber och wedskogh, nötorfftigt.
         Frälzegårdarnas ägor ära
         jntet affmätta.
  
     
                
(Karttext:)


Scala ulnarum
Staarbåtz Ängh
öde
quarn
Suartmylla iord
Siön
wäst
Noor
öster
Söder
Här Emellan ära frälze gårder nas ägor belägna
Kijrkian
iord
Wängia By
Sand mylla iord
Skene walz Engh
Svart mylla iord
öde
öde
öde
Hård walz ängh
på denne Sijdan möter Onyttiga Vtmåßar
Betz Hage till by
öde
Staar och träsk
Liungh Mark
Star och Träsk
Starbåtz Ängh
Starbåtz ängh

¹ 7 3/10 ska vara 7 6/10.