O4:153(Rubrik:)         Wehn Häradt     Wängia Sochn       Notarum Explicatio                       Vtsäde     Höö
                                                                   tunner      Laß       
                                                       
     Heestraa skatte hemman            1/         
         Vhtsäde brukat   3 2/5  tunnor               3 11/20             
                    obrukat      3/20 tunnor
         Ensäde, svart mylla iord.
         Hårdwalz  Höö                                                   12
         Skog på almenningen,
         till timber, och gierzle,
         nötorfftigt.
         Mulebete gåt.

     Beddare hagen ähr it 1/4
         himman och tillfören
         de ähr brukat till äng
         vnder Håkans gård i Wän-
         gia, men nu giörs skat för
         sig sielfver, såsom för-
         bemält ähr.
         Vtsäde alz                                             2
         Ensäde, svartmylla,
         iord             
         Hårdwalls Höö                                                     8      
         Fiskewatn nötorfftigt.
         i Säffwe siöö.
         Skogh till timber och
         gierzle, på almenningen.
         Bränna och mulebete.
         nötorfftigt. Hemma.
         fins inga andra lägenheeter till at förbätra
                                  samma hemman
  
     
                
(Karttext:)


Vhtmarkan på alla Sijder
Sanck Ängh med aleskogh öffwer wexit
Tuffwigh äng
Hård Walz Ängh
Svart mylla iord
wäst
Noor
öster
Söder
Säffwe Siöö.
Vtmarkan
Betz Mark
Betz Hage
Svart mylla iord
Betz mark
Hård walz Ängh