O4:154


                   Wehn Häradh Tämpta Sochn
                    medh Effterskreffne Byar och hemman
                                 
                         äro affmätte och affritade Anno.

                                                                 
                    Tämpta                                               folijs      155: 156         
                    Hafräng                                               folio      157                                         
                    Farstorp                                              folio      158
                    Heestra                                               folio      159
                    Kill                                                      folio      160
                    Döffuedall                                            folio      161