O4:155-156(Rubrik:)        Ween Häradt    Tämpta Sochn         Notarum Explicatio                   vtsäde     höö
                                                               tunner    laaß

     Tämpta by ähr 7 hemman
         Eensädes, jordh, suart mylla, och
         stenigh åker.

         Vtsäde till heele byn                         50 9/10    135
        
1   Lars gård skatte hemman          1 
         Vtsäde  j giärdit A    8 1/5                   8 9/10
                      j giärdit B      7/10 tunna
         Hårdwall, och starbåtzäng                               13
     Noch brukas een tompt vnder
         förbemälte gård räntar smör 1 lb1
         Humblegårdz stänger Höö                               10
     om 200
2   Anders gård j Tämpta skatte       1
         Vtsäde  j giärdit A    4 4/5                    5 9/10
                      j giärdit B    11/10 tunna  
         Hårdwall, och starbåtz äng Höö                       20
         Quarn gångande höst och våår
3   Pärders gård j Tämpta crone       1/2                
         Vtsäde  i giärdit B                               3 4/5                    
         Hårdwall, och starbåtz äng Höö                         8
4   Bärsgården frälze                         1
         Vtsäde j giärdit A       1/5                    4 4/5
                     j giärdit B    4 3/5    
         Hårdwall, och starbåtz äng Höö                       10
         Humblegårdz stänger om        600
5   Stumpnen crone                           1                
         Vtsäde j giärdit A    3                         7 9/10
                     j giärdit B    4 9/10 tunna                     
  NB  Hårdwall, och starbåtz äng, Höö                      20
         Humblegårdz stänger om        400
6   Dyragården frälze                         1
         Vtsäde  j giärdit A    5 4/5                   14 4/5
                      j giärdit B    9    tunna                      
         Hårdwall, och starbåtz, Höö                             30
         Humblegårdz stänger om        400
7   Backe gården frälze                      1                
         Vtsäde  j giärdit A    5                         5 3/5
                      j giärdit B       3/5   tunna                     
         Hårdwallz, Höö                                                20
  NB Noch tuå angefiellar
         wedh Fastorp belägna, Höö                               2
         Noterat folio 158. 
 
         förbemälte by hafuer fiskewatn
         j Säfwe Siöö medelmåtigt.
         Almening sochneskogh. till timber goder
         Mulebete nötorfftigt.

8   Ähr tre åkrar lyda till
         Fastorp Vtsäde                                   1 3/5
   ??? der sammastedis en ängh Höö                                 2
         finnas specificerat folio 158.      


(Karttext:)


Liungh mark och mulebet Betz Backer
Biörke backe
Staat och måß ängh
Onyttigh måse
Säfwen Lacus.
Liungh Backer
Staarbåtz Ängh
Liungh Mark
wäst
noor
öster
Söder

Hård walz Ängh
Svagt mylla iord

Tuffwig Hårdwalz Ängh och Småå staar
Skön walz Äng wäl Bärande
Tämpta By
Eck och Biörkeskogh
Tuffwigh ängh
Svart mylla iord
Svart mylla iord
skön walz Ängh 
staarbåtz ang2
På denna Sijdan möta Fastorpa ägor
Tuffwigh stagh walz Ängh och små star
hård walz Eng
Hård walz Ängh med Eke och Biörkeskogh
Hård walz Ängh
Onyttigh måße
Träsk och käär
Siöö
Scala Ulnarum
hård walz ängh
författad år 1646 af Kädtill Klason.

   
                      


¹ lb avser troligen lispund.
2 D.v.s. äng.