O4:157(Rubrik:)         Wehn Häradt     Tämpta Sochn       Notarum Explicatio                       Vtsäde     Höö
                                                                   tunner      Laß       
                                                               
      Hafreng hans maijestetz                            
         Arf och egit hemman             1   
         Vtsäde alz                                            3 3/10             
         Mull och sädejord
         åker    Höö                                                         14
         Fiskewatn j Säfue
         siöö medelmåtigt
         Skogh till timber
         giärzle och bränne-
         mark Suedie skog
         ringa mulebete godt
      
          
                          
(Karttext:)


wäst
Noor
öster
Söder

På denna Sijdan tager Näß ägor wed
Tämptas ägor
Hårdh walz ängh

Svart mylla iord
Sandmyl la iord
Sandiord
Onyttigh måße
Biörkeskogh med Liung öffwerwäxit
Vtmarkan
Scala ulnarum.