O4:158(Rubrik:)         Wehn Häradt     Tämpta Sochn       Notarum Explicatio                           
                                                               
      Farztorp skatte          1   
         Vtsäde   giärdit  A       8 1/2                              
                     i wreten B       1 1/10                    
                      wreten  C       1 1/20               
         Noch ähr tre åkrar
         på Tomptas af-
         rijtning och
         ähr noterat
         med 8 folio 156
         Vtsäde                         1 3/5
         der sammastä-
         des    Höö                                 2
         Svartmylla,
         jord. Hårdwall
         och starbåtz, Höö                    18 
         Skog till timber,
         giärzle, och wede
         skog nötorfftigt
         Humblegårdz stänger om 1000

         Till förbemälte gård
         är mulebete
         godt. Quarn på
         vtmarkan gån-
         gande höst och
         wåår.
    D  Ähr tuå änge
         fiällar till tompt-   Höö   2 Laaß
         nen i Tämpta
         Specificerat folio 156.
        
         Noch en äng wed
         Döffwedall
         Noterat med A folio 162
         Höö    8    Laaß
    

                     
(Karttext:)


Betz mark
Star båtz ängh
Liungh mark
Här möter en Vhtmåße
star båtz
Hårdh walz Ängh
Tuffwigh
Hårdh walz ängh
Star Båtz ängh
Svart mylla iord
Betz Hage 

Här möta Tämptas ägor.