O4:159-160(Rubrik:)         Wehn Häradt     Tämpta Sochn       Notarum Explicatio               Vtsade1    Höö         
 
                                                         tunner    Laaß   
                                                               
      Hestra skatte himman          1   
         Vtsäde i giärdit       12 1/5            13                 
                     j wreten           4/5                   
         Höö                                                          20
         Hårdwalz ängh
         Humblegårdz stänger
         till 300. Quarn gångande.
         höst och wår. Skogh till
         timber, suedie, giärzle, och
         brännemark nötorfftigt.
         Mulebete godt.
     2  Tre ängefiellar wedh Ma-
         lerydh   Höö                                               5
         Fiskewatn godt.

   Notarum Explicatio                Vtsade1   Höö         
 
                                                         tunner     Laß   
                                                               
      Kill ähr skatte        1/2             1/4
         och ähr skriffuin              1/4
         till cronan   
         Vtsäde j giärdit      4 3/5               5 4/5                 
                 A j wreten        1/5                   
         Höö                                                          12
         Hårdwall och starbåtz
         äng
      Een äng wedh Malarydh
         Höö                                                            2
         Hwilken äng räntar 53 smör
         Skogh och mulebete nötorftigt
         fiskewatn medelmåtigt
        
    
                    
(Karttext:)


Skene walz äng
Sand mylla iord
Hård walz ängh
Liungh och Tuffwigh Ängh
Betz Hager
Betz marck
Hård walz Ängh
Betz Hage

Staarbåtz Ängh
Sand mylla iord 
på denna Sijdan möta Tomptas ägor
Onyttigh Måße
Här tager en liungh heed
Sand räff wal
Säffwe Siöö
Scala ulnarum
1 D.v.s. Vtsäde.
2 D.v.s. Vtsäde.
3 Härefter troligen tecknet för lispund.