O4:161(Rubrik:)         Wehn Häradt     Tämpta Sochn       Notarum Explicatio                       Vtsäde     Höö
                                                                   tunner     Laaß       
                                                               
      Döffwedall crone                       1/2  
         Ensäde sand mylla ock moo-
         iord.
         Vhtsäde alz                                           3 2/5             
         Hård wall och starbåtz
         äng till   Höö                                                       12
         Quarn gångande höst och
         wåår
         Fiskewatn ringa
         Skogh på almenningen nötorf-
         tig.
         Mulebete gått.
     A ähr en ängh till Fastorp och
         fins specificerat folio 158.
         Höö eller staar   8 Laaß
         Och fins inga andra lägen-
         heeter till förbemältte gård.
          
 
                         
(Karttext:)


Quarn
Betz Haghe och Liungh Marck
wäst
Noor
öster
Söder
Svart myl la iord
Starbåtz Engh
Liungh och Hård walz Ängh

Staarbåtz Ängh
Scala ulnarum