O4:18(Rubrik:)        Ween Häradt    Borstena Sochn          Notarum Explicatio                 vtsäde    höö
                                                             tunnor   laaß
    Kållarydh skatte                      1        
         Vtsäde i gierdit    12 3/5                12 7/10  
                       wreten        1/10
         Ensäde svartmylla och
         stenig iordh
         Hård wall skön och
         staarbåttz eng   Höö                                  50
         Humblegårdz stenger   500
         Skog till timber gierzle och
bränne-
         mark nötorftig
         Fijskewatn på vtmarkan
         medelt
Mulebete gått.
         
         

   
(Karttext:)


Scala Ulnarum
Stockarydz ägor
Sanck Maa och Staar båtz engh

vppå denne Sijdan möter Vtmarkan

Hård walz Engh
väst
Noor
öster
Söder
Käär med Små buske
Skön walz
Suart mylla iord
Hård walz Eng
Här tager Muße tomptas ägor wedh
Mylla iord
Betz Haghe
Hård walz Engh
Kållaryd
Betz Hage