O4:19-20(Rubrik:)        Ween Häradt    Borstena Sochn        Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                             tunnor   laaß
  1  Mußetomptan skatte               1        
         Vtsäde brukat     7 4/5                    8 7/10  
                   obrukat        9/10 tunna
         Ensäde svartmylla och
         stenig åker
         Hår<d>walz engh   Höö                               25
         Humblegårdz stenger till    300
  2
  Stockaryd skatte                    1/2     
         Vtsäde brukat     3 3/5                    4 2/5  
                   obrukat        4/5
        
Höö                                                           16
         Ensäde svartmylla och
         moo iord.
        

         Förbemältte gårder haffwa skogh
         till gierzle och
brännemark 
         Theßlikätt boohkeskogh
         m
ulebete gått. Och fins
         inga andra lägenheeter till
         deße gårder.


  Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                             tunnor   laaß
  1  Jon Branßhulla
         skatte hemman               1/2        
         Vtsäde i gierdit     3 3/5                 4 1/10  
                      wreten         1/
         Ensäde svartmylla
         och hällegrundh
         åker
         Hårdwal och skön
         wallz engh   Höö                                           12
        
         Nötorfftig skog
         Mulebete gått.
         Och fins inga andra
         lägenheeter.
         

   

(Karttext: Mußetomptan)


Stockarydz Egor
Tuffwig Hård walz Engh med Biörkeskogh.

Här möter Kållarydz egor

Hård walz Engh
Vtmarkan
svart mylla
Steenig Hårdwalz Engh Sanck och Tuffwig
Vtmarkan
Scala Ulnarum(Karttext: Stockarydh)


Vtmarkan
Betz Hage
mooiord
Maa Engh
Maa Engh
Nötagierdes ägor
Kulle
Wäst
Noor
öster
Söder

Svart mylla
Hårdwalz Engh
Kallarydz¹ Egor
Hårdwalz Engh
Brännebodz ägor
Vtmarkan
Muß tomptas Egor(Karttext: Jon Branßkulla)


Onyttigh måße
Vtmarkan
Betz Hage
Ingeshultas ägor
Hård walz engh
Svart mylla iord
kålgård
Sanch skön walz engh
Hård walz Engh
På denna Sijdan möta Nöttta gierdet ägor.
¹ D.v.s. Kållarydz.