O4:21(Rubrik:)        Ween Häradt    Borstena Sochn          Notarum Explicatio                 vtsäde    höö
                                                             tunnor   laaß
1    Nöthagierdit crone                  1/2            
         Vhtsäde alz                                       4  
         Ensäde svartmylla 
         och stenig åker
         Hård walz engh                                              12
         
         Skog till gierzle och

         brännemark deßligast
         Eek och bookeskog
        
mulebete gott.


   
Notarum Explicatio                  vtsäde    höö
                                                             tunnor   laaß
2    Brännebo skatte                    1/4            
         Vtsäde i  gierdit    5                       5 2/5
                     wreterna         2/5
         Ensäde svartmylla 
         och stenig åker
         Hård walz engh                                           16
         
         Mulebete gått
         Skog till gierzle, book
         Eek brännemark
         nötorfftig.

         
         

   
(Karttext:)


På denna Sijdan mö- ter Branßhulas Egor

Hård walz Engh
Hårdh walz engh
Svart mylla
Här tager Långerydz ägor
Här tager Stockerydz wedh.
Wäst
Noor
öster
Söder

Hård walz Eng
Vtmarkan
Scala Vlnarvm