O4:22(Rubrik:)        Ween Häradt    Borstena Sochn          Notarum Explicatio                 vtsäde    höö
                                                             tunnor   laaß
     Ingeshult crone                     1  
         Vtsäde  brukat   6 1/10                    6 7/10                
                    obrukat      3/5
           
Höö                                                           20  
         Ensäde, moo och hälle
         grundh åker
         Almänningz sochne
         skog till, timber giärzle 

         och brännemark 
         nötorfftigh
         Och fins inga andra lägenhe-
         ter till förbemälte  hemman.
 
                  
   
(Karttext:)


Sanck och Tuffwigh Engh
Vhtmarkan
Hård walz Engh Liungh och Bärijs
Betz Hage med Liung
Svart mylla hallegrund¹ åker
Sanck och tuffwigh engh
Hård walz Engh
Här tager Långarys egor wedh.
Vtmarkan
Sanck och tuffwigh Engh
här möter Branshulas egor
wäster
Noor
öster
Söder

författad år 1646 af Kjätill Classon
.