O4:23(Rubrik:)        Ween Häradt    Borstena Sochn          Notarum Explicatio                 vtsäde    höö
                                                             tunnor   laaß
     Långerydh skatte                     1  
         Vtsäde i gierdit   6 1/10                    7 1/10                
                    wreterna   1
         Ensäde, svartmylla
         och stenig åker
.  
           
Hårdwalz höö                                             20  
         Sochne skog på al-
         menningen. 

         Nötorfftigh skogh
         på ägorna som är
         boqh haßle och gierzle.
         Mulebete notorfftig¹
 
                  
   
(Karttext:)

 
Hårdh Walz Engh
Wäst
Nor
Öster
Söder
 
På denna sij- dan möter Jngeßhulttas ägor.
Här möter vtmarkan
Svart mylla iord
Affwels tomptas ägor

Betz Hage med skog
Här möter Bränneboß ägor¹ D.v.s. nötorfftig.