O4:24(Rubrik:)        Ween Häradt    Borstena Sochn          Notarum Explicatio                  vtsäde    höö
                                                             tunnor    laaß
     Tosteryd skatte                      1/2  
         Vtsäde i gierdet   3 7/10                   4 4/5                
                    wreterna   1 1/10
           

         Ensäde svartmylla och
         stenig åker
        
Höö                                                            20  
         Humblegårdz stenger 1000
       
        
    
Nygården skatte                     1/4 
         Vtsäde alz                                      3 1/10                
           
Höö                                                            16
           
Humblegårdz stenger 800
        
förbemältte gårder hafve nog
         nötorfftig mulebete gott.
         
 
                  
(Karttext:)


Betz Hage
Här möter Jeßenes häradt
Måsigh Hardh Walz Engh
Sanck Bärande Engh
Bocke Skoogh
Här tager Affwelztomptans ägor wed
Betz Hage
På denna Sijdan möter Vtmarkan
Affwelstomptans ägor
Svart mylla iord
Sanck och stenigh engh
Betz Hage
Vtmarkan