O4:26


                   Weehn Häradt Fristadh sochn
               
med Effterskreffne byar och hemman                                  
                    Äro affmette och affritade Anno 1646
                                                                 
                    Åslet och Kumlösa                folijs    28              
                    Anderstorp                            folio    29                                              
                    Hegnan och Bistorp              folio    30   
                    Håsztårp Råstarp och Lengium    folijs    31.32
                    Sibarp och Artta                    folio    33   
                    Mularp                                  folio    34  
                    Lundagården Fristad och Suleboo    folijs    35.36                                         
                    Rylle och Paradijsz                 folio    37