O4:27-28(Rubrik:)        Ween Häradt    Fristadh Sochn              Notarum Explicatio                  vtsäde    höö
                                                                  tunner    laß

         Åslet och Kumlösa är 9 hemman
        
Vtsäde till hele byn                             63 2/5      183
         Ensäde svart mylla och stenig åker
  1     Åslet crone                              1 
         Vtsäde alz                                            8 3/5                
           
Höö                                                                  24
         Humblegårdz stenger            600
  2     Andersz Gunnarsz gårdh Kum-
         lösa skatte                               1 
         Vtsäde alz                                            8 2/5                
           
Höö                                                                  24
         Humblegårdz stenger            600
  3     Bäckegården frelsze                1 
         Vtsäde alz                                            6               
           
Höö                                                                  20
 
4     Hallegården crone                   1
                                      förmedlat   1/2
         Vtsä[de]de brukat    2 4/5                       4 1/5
                           obrukat    1 2/5 

        Höö                                                                   12    


       Notarum Explicatio                  vtsäde    höö
                                                                  tunner    laaß

  5     Andersz R. gård ibidem frelsze  1                              
         Vtsäde alz                                           8 1/5                
           
Höö                                                                  28
  6     Tommesz gårdh ibidem frelsze   1/2 
         Vtsäde alz                                           7 2/5                
           
Höö                                                                  20
  7     Wekegården crone                 1 
         Vtsäde  bruckat    3 3/5                        5 1/5
                    obruckat    1 3/5           
           
Höö                                                                  16
  8
    Swen Hanszes gård skatte      1                  
         Vtsäde   bruckat    6 2/5                       7 2/5
                     obruckat    1           
           
Höö                                                                  16
 
9     Ostergården skatte                 1                  
         Vtsäde   bruckat    3 1/5                       8
                     obruckat    4 4/5           
           
Höö                                                                  20
     F 1    En äng ved Örlanda Noterat folio 16
    höö       3   laß   Numero 6

         Förbemälte by haffwa brenne-
         marck nötorfftigt mulebete
         gåt och fins inga flere lägen-
         heeter till förbemälte byij
 
       
          

(Karttext:)


väster
Noor
öster
Söder
Här möter Vtmarkan ved
Hård walz Engh
Hård walz Engh
Hård walz Enger
Betz Hage
Hård walz Engh
Hård walz Engh
Vtj denne Engen eger ochså dee andra gårderna Numero 2.4.6.
Hårdwalz engh
Betz Hage
Här möta Skällewijcks Egor
Vtmarkan
Sanck Sköön walz Engh
Hård walz Engh
Sanck käär och måsigh engh
Hård walz engh
Hårdwalz Engh med Ekeskogh
Hård walz engh
Vtmarkan
Vtmarkan
Betz Hagor
Sack Engh med Träsk och käär
Scala Vlnarvm
Betz Hage
Vtmarkan