O4:29(Rubrik:)        Ween Häradt    Fristadh Sochn          Notarum Explicatio                  vtsäde    höö
                                                             tunnor    laaß
     Anderstorp skatte                      1 
         Vtsäde  brukat   7 2/5                     8 2/5                
                    obrukat   1 
         Höö                                                            20
         Humblegårdz stenger 400
         Ensäde svartmylla och
         stenig iordh.
         Skog och brännemarck
         nötorfftigt,
         Mulebete nötorfftigt,
        
 
                  
(Karttext:)


Vtmarkan
Betz Hage med Stor graan- skog och stenigh marck
Sanck Tuffwig Engh medh Biörke Skogh
Hård walz Engh
Liung Mark Och Bärijs
Svart Mylla iord
Skön walz Engh
Vtmarken på alla Sidor
Scala Vlnarom