O4:3 


(Rubrik:)        Ween Häradt    Borstena Sochn      

      Notarum Explicatio               vtsäde   höö
                                                             tunnor   laaß
    Kijffarp crone                        1
         förmedlat i                       1/2
         Vtsäde i giärdet      4 3/5                  6 1/5     
                     i wreten        
3/5
         Höö                                                            20
         Ensäde, Svart mylla och
         stenigh åker

         Humblegårdz stenger   1000
        
Almäningz sochne skoogh 
         till timber giärsle och
        
brännemark notorfftig¹
   A   ähr en äng till Lycke
         Specificerat folio 4
        

        

(Karttext:)


Här tager Vtmåsar wedh
Här möter Jeßene Häradt
Betz hage medh små busker
Sanck Engh med små skogh

Måßig Hårdwalz engh
Steen Backe
Hård walz engh
Sanck kiär Engh
A
Här tager Lindzåsa egor wedh
West
Noor
Öst
Söder
Måßigh Hårdwalz Engh medh Ekeskogh
Sanck Engh
författad 1646 af Kjättill Classon¹ D.v.s. nödtorfftig.