O4:30(Rubrik:)        Fristadh Sochn          Notarum Explicatio                  vtsäde    höö
                                                             tunner    laaß
  1  Hägnan crone                          1/2  
         Vtsäde                                          3 1/2               
         Ensäde sandmylla och
         örjordh.

           
Höö                                                            16  
         Humblegårdz stänger 300
         Quarn gångande hööst
         och wåår.
        
Mulebete godt.
         Brännemark nötorfftig

 
2  Bistorp skatte                          1/2  
         Vtsäde alz                                     3 1/2               
         Ensäde sand och
         ör jordh.

           
Höö                                                              7  
         Humblegårdz stänger 100
        
Brännemark nötorfftig
        
Mulebete godt.
      Noch en ängefiäl till Bis-
      torp noterat folio 17                                         4
      Och ähr belägen wid Ör-
      landa Noterat med 7.

 
                  
(Karttext:)


Betz Hage
Vtmarkan 
Tuffwig Hardh Walz Engh
Här möter vtmarkan
Väster
Noor
Öster
Söder
Tuffwig Engh
Betz hage

på denna Sidan möter Wäster Grärstorpa ägor
Hård Walz Engh med eke Skoogh
-egor.
Betz hage