O4:31-32(Rubrik:)        Ween Häradt    Fristadh Sochn              Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                                   tunnor    laaß

  1     Hååstorp skatte hemman                 1 
             Vtsäde alz                                       12 4/5                
             Ensäde sandmylla jordh. 
             Höö                                                              15
 
         Rååstorp ähr 2 hemman.          
  2     Ericks Öster gården skattehemman 
             Vtsäde alz                                       11 4/5                
           
    Höö                                                              25
             Humblegårdz stenger               600
  3     Wästergården ibidem skatte             1 
             Vtsäde alz                                       10 1/5             
           
    Höö                                                              25
            
Ensäde sandmylla jord
             Almäningz skog på söder skog till timb-
             ber. giärsle och brännemarck.

          Längiom ähr 6 hemman
             Ensäde suart mylla. Ör jord och
             stenig åker.
  4     Frugården cronehemman                 1
             Vtsäde alz                                          6 3/10
             Höö                                                              25
             Humblegårdz stänger              300
  5     Lidzgården crone                            1/2                              
             Vtsäde alz                                             4 1/5                
           
    Höö                                                                  12
  6     Frälse gården frelse                         1
             Vtsäde alz                                             4 2/5                
           
    Höö                                                                  15
  7     Store gården crone                         1 
             Vtsäde alz                                             7 7/10
           
    Höö                                                                  25
            
Humblegårdz stänger              600
             Och haffuer sin almäningz skogz
             hygge på södre skogen, till timber
             och giärsle
  8     Skinnare gården crone                    1
                                    förmedlat i          1/2       
             Vtsäde alz                       3 2/5
           
    Höö                                                                  15
 
9     Stompnen crone                             1
                                    förmedlat i          1/2       
             Vtsäde i  giärdit A    1 4/5                     <6 7/10>
                           giärdit  B    4 9/10           
           
    Höö                                                                  16
             Mulebete nötorfftigt
             Brännemarck ringa.
             Och fins inga andra lägenheeter
             till förbemältte by.

(Karttext:)


Träsk och käär
Staar botz Engh
Hård walz Engh med Ekee och haßle skog
Ene och steen backe
maa och staarbåtz Engh
Engh till Numero 2 och 3
Vtmarkan på alla Sijder
Liung och Betz mark
Hård Walz Engh
Steenbacke
Steenigh Liungh Mark
Staar och dy måße
Hård walz Engh
Hård walz Engh
Steenig Och tuffwig Engh
Sten backe
Hård walz Engh
Betz Hage
Sanck och tuffwigh Engh
Skön walz Engh
Hård walz engh
Sanck Tuffwigh Engh
Hård walz Engh med små skogh
Betz mark
öde kyrkia
öde ???
Engh
skön walz engh
Liungh Mark
Betz Hage
Väster
Noor
Öster
Söder
Starbåtz Engh
Hård walz Engh
Sanck tuffwigh Engh
Betz Hage 

Scala Vlnarum