O4:31a

(Endast Notarum Explicatio för Hååstorp, Rååstorp och Längiom)


(Rubrik:)        Ween Häradt    Fristadh Sochn              Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                                   tunnor    laaß

  1     Hååstorp skatte hemman                 1 
             Vtsäde alz                                       12 4/5                
             Ensäde sandmylla jordh. 
             Höö                                                              15
 
         Rååstorp ähr 2 hemman.          
  2     Ericks Öster gården skattehemman 
             Vtsäde alz                                       11 4/5                
           
    Höö                                                              25
             Humblegårdz stenger               600
  3     Wästergården ibidem skatte             1 
             Vtsäde alz                                       10 1/5             
           
    Höö                                                              25
            
Ensäde sandmylla jord
             Almäningz skog på söder skog till timb-
             ber. giärsle och brännemarck.

          Längiom ähr 6 hemman
             Ensäde suart mylla. Ör jord och
             stenig åker.
  4     Frugården cronehemman                 1
             Vtsäde                                              6 3/10
             Höö                                                              25
             Humblegårdz stänger              300
  5     Lidzgården crone                            1/2                              
             Vtsäde alz                                             4 1/5                
           
    Höö                                                                  12
  6     Frälse gården frelse                         1
             Vtsäde alz                                             4 2/5                
           
    Höö                                                                  15
  7     Store gården crone                         1 
             Vtsäde alz                                             7 7/10
           
    Höö                                                                  25
            
Humblegårdz stänger              600
             Och haffuer sin almäningz skogz
             hygge på södre skogen, till timber
             och giärtsle
  8     Skinnare gården crone                    1
                                    förmedlat i          1/2       
             Vtsäde alz                       7 2/5
           
    Höö                                                                  15
 
9     Stompnen crone                             1
                                    förmedlat i          1/2       
             Vtsäde i  giärdit A    1 4/5                     <6 7/10>
                           giärdit  B    4 9/10           
           
    Höö                                                                  16
             Mulebete nötorfftigt
             Brännemarck ringa.
             Och fins inga andra lägenheeter
             till förbemeltte by.