O4:33(Rubrik:)        Ween Häradt    Fristadh Sochn          Notarum Explicatio                  vtsäde    höö
                                                             tunnor    laaß
   1  Sibarp skatte                      1 
         Vtsäde  giärdet   6 3/5                    11
                    wreten     3 1/2           
                    obrukat      9/10
         Höö                                                            20
         Humblegårdz stenger  2000
   2  Arta skatte                          1 
         Vtsäde brukat     5 1/2                      6 7/10
                    obrukat    1 1/5
         Höö                                                            16

         Ensäde suartmylla 
         jordh.
         Skog till giärzle och
         brännemarck nötorff-
         tigh, Mulebete godt
         fiske watn i Ärtingen siö gått

        3  ähr en frälze åker til Arta2
        
 
                  
(Karttext:)


Liungh Marck Betz Hage
Kålgård
Sanck Tuffwig Engh medh Biörke Skogh
Skon1 Walz engh

Tuffwigh Hårdh Walz engh
Här emellan ähra Artas frälse
hård walz engh skedh eke skogh
gårdars egor belägne
wäster
noor
öster
Söder
eng
hård Walz eng
Maa engh
frälze ägor
vtmarkan
 ¹ D.v.s. skön.
² Utanför ramen, hör till Notarum Explicatio.