O4:34(Rubrik:)        Ween Häradt    Fristadh Sochn          Notarum Explicatio                  <vtsäde>  <höö>
                                                             <tunnor>  <laaß>
    Mullarp crone                      1/2 
         Vtsäde alz                                      4 1/5                    
         Ensäde sandh och
         mull iordh         
         Höö                                                             16
        
         Fiskewatn nötorfftigt i Öresiö höst och wåår.
         Skog till giärzle och
         brännemarck på
         Öreskogh
       A är i quarn till pastoris
       gård i Frijstad gångande
       årligen. Prestegården fins
       folio 35.
 
      
           

(Karttext:)


På denna Sijdan möter Frijstadz äger
Hardh1 Walz engh
Ene backe
quarn
öde quarn
Stenigh engh
äne backe
Hård Walz Eng
Betz Hage
Väster
Noor
öster
Söder
Här tager vhtmarkan
Scala Vlnarvm¹ D.v.s. Hård.