O4:35-36(Rubrik:)        Ween Häradt    Fristadh Sochn      Notarum
Explicatio                  vtsäde    höö
                                                             tunner    laaß
       Lundagårderna ähr 2 hemman
       Vthsäde till båda gårderna               15 3/10
       Ensäde, Suartmylla jordh.

   1  Öffuergården crone                    1
                            förmedlat i             1/2
         Vtsäde brukat    4                            7 4/5
                   obrukat    3 3/10
                    i wreten      1/2                     
         Höö                                                            16
         Humblegårdz stänger om  500
   2  Nedregården crone                     1
                            förmedlat i              1/2 
         Vtsäde brukat    6 2/5                        7 1/2
                   obrukat       1/5
                    i wreten      9/10   
         Höö                                                            16
         Humble gårdz stänger om  600
       Skog till timber giärzle och brännemarck nötorfftigh
       fiske watnF och mulebete godt.
       2 haffwer en quarn fordom gångandes årligen             F J Öör siöö
       och fins noterat
       folio 34 littera B.

   
3  Pastoris gårdh i Frijstadh                         
          Vtsäde alz                                      21 2/5
          Höö                                                            60
          quarn gångande årligen
          fins noterat folio 34 littera A.
    4  Sulebo crone                            1/2
          Vtsäde brukat    3 3/5                        4 9/10
                   obrukat     1 3/10
          Höö                                                            16
          Humble gårdz stänger       300
          Skog till timber giärzle och
          brännemark nötorfftigt
          fiske watn i Öer Siöö godt
          Mulebete godt.

(Karttext:)


Betz Hage
Skön walz Engh
Här tager Sickz Frälze gårdz ägor wed
Betz Hage
Kålgård
Hage
Hage
Vtmarkan
Betz Mark
Måßa
Svart myl la iord
frälze Egor
Här tager Mullarpa ägor wedh
sanck Engh
frälze ägor
Sanck tuffwigh Engh med Små Staar
frälße ägor
Väster
Noor
öster
Söder

Hård walz Engh
frälze ägor
hård walz engh med Småbuske.
Liung Backe
Sickz frälze ägor.
Hård walz engh
frälze ägor
Betz Hage
Sanck eng
Vtmarkan.
Vtmarkan