O4:37(Rubrik:)        <Ween Häradt>    Fristadh Sochn          Notarum Explicatio                  vtsäde    höö
                                                             tunnor    laaß
   1  Rylle crone                          1 
              Vtsäde alz                                 9
          Ensäde svartmylla 
          jordh.
          Håård walz höö                                          25
         
   2  Paradis crone                      1/2 
             Vtsade¹ alz                                 2 3/5
             Höö                                                        20
         Ensäde svartmylla 
         jordh.
         till förbemältte hemman ähr
         fiske watn i Öre Siöö
         godt. Mulebete godt
         
 
                  
(Karttext:)


Vtmarken på alla Sidor
Stag Walz eng
Skön Walz engh
Öreskog
Måsig och bärande Hård Walz engh
Sanck engh
väster
Noor
öster
Söder

Hårdh Walz engh
Betz Mark
Här möter vtmarkan till Esperyd gårdar
Starbåtz engh
På denna Sijdan möter Esperydz vtmark
Stenig hård Walz eng
Betz Mark