O4:38


                   Weehn Häradt Torpa sochn
               
medh Effterskrefne byar och heman                                  
                    Äro affmette och affritade Anno 1646
                                                                 
                    Skogzryd Jutagierdet och Kulegraff      folio    40             
                    Siöbo                                                  folio    42                                             
                    Räffzryd                                              folio    41
                    Ryda                                                   folijs    43.44  
                    Ramslät                                               folio    46
                    Ramszhula                                           folio    45  
                    Butorp och Hestra                               folijs    48 
                    Tookarp                                              folio    49                                        
                    Boråsz stadh                                        folijs    51.52  
                    Biörckängh                                          folio    54             
                    Häszleholmen Holmen och Smörhula    folijs    55.56                                             
                    Boda                                                   folio    57
                    Holta                                                   folijs    60  
                    Getaholmen                                         folio    62
                    Tråndryd                                             folijs    63.64  
                    Älmeåhs                                              folio    65 
                    Pålszboo                                              folio    66                                        
                    Ruerne, Jngesboo, Skremboo och Transzåsz    folijs    67.68                                 
                    Kråckryd                                             folio    69
                    Flemmäszhult och Wijk                        folio    70  
                    Gierszlösza och Osdal                          folijs    71.72 
                    Besze                                                   folio    73                                       
                    Fundingen                                            folio    74  
                    Bockarydh                                           folio    75            
                    Riddareboo                                         folio    77                                             
                    Boda                                                   folio    78
                    Wiare, Eek och Lundh                         folijs    79.80
                    Ödegierdet                                          folio     81