O4:39-40(Rubrik:)        Ween Häradt    Torpa Sochn          Notarum Explicatio                  vtsäde    höö
                                                             tunnor    laaß
   1  Skogzryd crone hemman      1/4 
            Vtsäde brukat    1 1/2                  1 7/10                   
                      obrukat       3/5
            Höö                                                         18
            Såågequarn gångande hööst
            och wåår.
    2  Giutagiärdit crone                1/4 
             Vtsäde brukat    2 1/5                 2 1/10                
                       obrukat       3/10
             Höö                                                        10     
    3  Kuulgraff crone hemman       1/4 
             Vtsade¹ alz                                1
             Höö                                                          8
            till förbemältte hemman ähr
            fiske watn i Öre Siön godt.
            Skogh till timber giärzle och
            brännemark nötorfftigt.
            Mulebete godt.
            och fins jnga andra
            lägenheter att förbättra.
         
 
                  
(Karttext:)


Scala Ulnarum
Stenigh Hårdwalz engh
Ören Lacus
sanck ängh
Stenig Hard² Walz engh
Mull iord
Betz hage
Här tager Vtmarkan wedh
west
Noor
öster
Söder

Betz Mark
Betz Hage
Hård walz Engh
Sanck Maa engh
Ör iordh
Betz Hage
sanck ängh
Stenig engh
Steenig Hård walz engh
Hård Walz Eng
Betz Mark medh gran skoogh
Betz hage
Sanck Engh
moo iord
hård Walz Eng
Vtmarkan
Sanck engh
Här möta Rääffzrydz Egor
Sågequarn