O4:4 


(Rubrik:)        Ween Häradt    Borstena Sochn          Notarum Explicatio                 vtsäde   höö
                                                             tunner   laaß
    Lycke skatte                        1
                       giärdet         6 1/5    
         Vtsäde i wreten B      1 1/5              8 1/5            F Nock en äng wedh Hiissarp
                       wreten C       
4
/5                                              noterat folio 3
    F                                                                              Hoo¹                        25 Laas
         Humblegårdz stänger   800
         Höö                                                           15
    2   är en wrett till Stora gården
         i Lindzås specificerat folio 2
         J      vtsäde                                       
1/10
    3   är en betz hage till Lilla
         gården i Lindzås specificerat folio

         Ensäde suart mylla och mycket
         stenigh åker
         Vtmåse som ibland bärastiar
         höö                                                               8
         Mulebete nötorfftigt

        

        

(Karttext:)


Betz hage.
Suart myl- la iord
Vhtmarckan på alla sijder
Skönwalz Engh
Betz Hage
Betz Hage Öffwerwäxen med Eeck och Bränskogh
West
Noor
Ost
Söder
Scala ulnarvm
¹ D.v.s. Höö.