O4:41(Rubrik:)        Ween Häradt    Torpa Sochn          Notarum Explicatio                  vtsäde    höö
                                                              tunna    laaß
    Räffzryd crone                    1/4 
                     brukat i gjä<r>det A   2 3/5                    9
         Vtsäde  brukat i giärdet B   2 1/5        5 3/5
                     obrukat alz                2/5
                      i wreten C                2/5
         Höö                                                            10

         Fiske watn godt i Öresiöö
         Mulebete nötorfftig
         Skog till timber giärzle
         och brännemark.
         Twenne sqwalteqwarnar, gåå
         höst och wåår.
         
 
                  
(Karttext:)


Ören Lacus
Här möter Skogzrydz Egor
quarnar
Maa och Stagh Walz engh
Betz Hage
Hård Walz Engh
Liungh backe
gran backe
Sand mylla iordh
Måsig engh
Sanck eng 
Enga hage
Betz hage
vtmarkan
Väster
Noor
Öster
Söder