O4:43-44(Rubrik:)        Ween Häradt    Torpa Sochn          Notarum Explicatio                  vtsäde    höö
                                                             tunnor    laaß
       Ryda ähr 3 hemman
       ensäde, sandmyllaiordh
       Vtsäde til hele byn                           20

   1  Skattegården skatte             1
            Vtsäde alz                                    8 4/5                   
            Höö                                                         40
            En äng på Butorpa affritad noterat folio 48    hö 1 numero 3.
    2  Nedregården crone             1
             Vtsäde brukat    1 1/2                 10               
                       obrukat    8 1/2
             Höö                                                        20     
    3  Lillegården crone                1/2 
             Vtsäde alz                                   1 1/5
             Höö                                                        16
            
            fiske watn ringa i åånan.
            Skogh till timber giärzle och
            brännemark nötorfftig.
            Mulebete godt.
    4  Ähr en ängefiäl till skattegården                 
         i Butorp specificerat folio 48                          2
    5  ähr 2 ängefiällar till Biörnåsa
        frälße gård.         
         
 
                  
(Karttext:)


på denna Sidan möter Noore Skoogh En stoor gran skogh
Här möter almäningzegor
Sköön Wall och Bärande Eng medh hasle och små busker
Biörnåsza egor
Skeene Wall och Liung mark
Onyttig Måse
kulle
Hård Walz engh
Hård Walz Engh
Här möter Siöbos Egor
Skön Walz Engh
Här möter Ramshulas Egor
Stenig Hårdh Walz Engh
Här möter Betz mark Emällan Ramßhullas ägor och Ryas
Hestras Egor
Liung mark
Sköön walz eng
Booerås Stadz egor sköta
Engh
Vtmarkan
väster
Noor
öster
Söder

Scala Ulnarum