O4:46(Rubrik:)        Ween Häradt    Torpa Sochn          Notarum Explicatio                   vtsäde    höö
                                                              tunner    laaß
    Ramunneslätt crone                  1/4       
         Vtsäde alz                                       1 3/5
         Stenig muliord.                            
         Hård walz eng och star-
         båtz engh Höö                                                8
        
         Skog till timber svedie
         gierzle och brännemark
         nötorfftig och fijskewatn
         ringa.
         Mulebete gått
         och finß inga andra lägen
         heeter till förbemältte hemman
         
 
                  
(Karttext:)


Vhtmarkan på alla sijder
Betz Mark
Svart mylle iord
Stenig Betz Mark
hårdh walz engh
Betz Mark
Röör Måse
Siöö
Vtmarkan
waäster
Noor
öster
Söder
Maa engh